Update van het huwelijksvermogensrecht

Afgelopen week stemde de Eerste kamer in met een update van de wet. Niet trouwen in gemeenschap van goederen maar trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden wordt de nieuwe standaard. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe wet in gaat.

 

Op dit moment is het zo dat als je gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, alles gemeenschappelijk wordt op het moment van trouwen. Dit geldt voor zowel al je schulden als voor je vermogen. Een uitzondering hierop is als een van de partners een schenking heeft ontvangen met een uitsluitingsclausule. Deze schenking valt dan buiten de gemeenschappelijke goederen.

 

Wat verandert er met de aanpassing van het huwelijksvermogensrecht?

Na inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving zullen er dus 3 vermogens zijn binnen een huwelijk:

 

  • Het privévermogen van partner 1
  • Het privévermogen van partner 2
  • Het vermogen van de gemeenschap

 

Het vermogen van de gemeenschap, is het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd. De privévermogens bestaan uit het vermogen dat voor het huwelijk is opgebouwd.

 

Na de verandering van de regelgeving is het nog steeds mogelijk om te trouwen in gemeenschap van goederen. Dit moet dan door beide partners samen bij de notaris worden vastgelegd.

 

Bij trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden is het belangrijk dat je goed bijhoudt welk deel van het vermogen bij welke partner hoort. Dit betekent dus ook dat je hiervoor een goede administratie bij moet houden.

 

Het wordt dus nog belangrijker om je goed te laten voorlichten door een notaris voor je in het huwelijksbootje stapt.

 

Kijk hier voor meer informatie over trouwen in gemeenschap van goederen of voor het trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden.